Regte van die kind

Kinderregte

Kinderregte


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die reg om 'n gesin, 'n naam te hê, te speel, te studeer ...

sien

Enige kind het die reg op 'n huis waar hy familiebande kan kweek en met waardigheid kan groei. Kinders moet in 'n gesonde en skoon omgewing leef, en ouers moet dit waarborg.

Alle seuns en meisies het die reg op lewe, die reg om gebore te word, en regerings moet alles in hul vermoë doen om hul voortbestaan ​​en ontwikkeling te verseker. Die kind moet geleenthede en dienste geniet sodat hy sosiaal kan ontwikkel.

Die kind het die reg van geboorte af op 'n naam en 'n nasionaliteit. Hierdie reg sal erken word sonder enige uitsondering of onderskeiding of diskriminasie om watter rede ook al: ras, kleur, geslag, taal of godsdiens van die kind self of sy gesin.

Die kind het liefde en begrip nodig vir die volle ontwikkeling van sy persoonlikheid. Waar moontlik, moet hulle opgroei onder die beskerming en verantwoordelikheid van hul ouers en in elk geval in 'n atmosfeer van toegeneentheid en morele en materiële veiligheid.

Die kind moet grootgemaak word in 'n gees van begrip, verdraagsaamheid, vriendskap tussen mense, vrede en universele broederskap, en hy moet ten volle bewus wees dat hy sy energie en vermoëns aan die diens van sy medemens moet wy.

Seuns en meisies het die reg om in 'n voldoende huis te woon en kos en versorging te ontvang. Die liggaamlik of verstandelik gestremde kind of wat aan 'n sosiale gebrek ly, moet in die spesifieke geval die nodige behandeling en sorg ontvang.

Die kind moet die voordele van sosiale sekerheid geniet. U het die reg om te groei en te ontwikkel by goeie gesondheid; Vir hierdie doel moet spesiale sorg, insluitend voorgeboortelike en postnatale sorg, aan hom sowel as sy moeder voorsien word.

Die kind het die reg om ten minste in die elementêre stadia gratis en verpligtend te wees. U sal 'n opleiding ontvang wat u algemene kultuur bevoordeel en u in staat stel om u vaardighede en individuele oordeel te ontwikkel.

Die kind moet speletjies en ontspanning ten volle geniet, wat gerig moet wees op die doelwitte wat die onderwys nastreef. Die samelewing en openbare owerhede sal poog om die genot van hierdie reg te bevorder.

Alle kinders het die reg om hul mening te lug en dat hierdie mening, in ooreenstemming met hul ouderdom en volwassenheid, in ag geneem word wanneer volwassenes 'n besluit neem waarby hulle betrokke is.

Kinders het die reg om inligting via boeke en die media te ontvang, veral alles wat belangrik is vir hul ontwikkeling. Volwassenes sal verantwoordelik wees om toe te sien dat hierdie inligting voldoende is.

As seuns en dogters wat hulle is, het kinders die reg om te speel om pret te hê en om met hul vriende te kuier in plaas daarvan om onaangename situasies te ervaar wat trauma kan veroorsaak in ander toekomstige lewensfases.

Seuns en meisies moet beskerm word teen alle vorme van verwaarlosing, wreedheid en uitbuiting. Daar sal op geen manier met hulle handel gedryf word nie en geen seun of meisie mag toegelaat word om voor 'n toepaslike minimum ouderdom te werk nie.


Video: Anel Jacobs - Kinderregte - 19 Feb 2019 (Oktober 2022).