Geestesafwykings

Dispraksie by kinders, die afwyking wat kinders as lui noem


Terwyl die diagnose van spesifieke leerstoornisse (wiskunde, lees en spelling), sowel as gedrags-, taal- en aandagafwykings (ADHD) toenemend vroeg opgespoor en ingegryp word, in die geval van die sogenaamde dyspraxia , is hul diagnoses gewoonlik nie vroegtydig of word vroeg bygewoon nie, en selfs word hulle dikwels verwar en verkeerd gemerk onder ander diagnoses. Met die bedoeling om hierdie stoornis bekend te maak en dit vroeg te kan aflei Guiainfantil.com Ons sal probeer om die vyf mees algemene vrae te beantwoord waaroor gesinne en skole vra infantiele dispraksie of bewegingsorganisasieversteuring: eienskappe, simptome, soorte, ouderdomme, spesialiste, ens.

Ons weet reeds dat hoe vroeër 'n diagnose is, en hoe vroeër die relevante terapie begin is, hoe beter kan die resultate wees. 'N Laat diagnose van enige kinderversteuring kan tot 'n lae selfbeeld en akademiese demotivering lei. Daarom is dit belangrik om te weet wat is kinder dyspraxia, let op ons seun en raadpleeg 'n professionele persoon voordat enige teken van alarm is.

Dispraxia word beskryf as 'n onorganisering van bewegings, hetsy van mondelinge bewegings (spraak) of fynmotoriese bewegings (hande) en grof (voete). Ongeag kan ons beskryf dat kinders met dyspraksie geneig is om onvaardig te wees in terme van hul koördinasie en tydens die aktiwiteite van hul daaglikse lewe, meestal lui, lomp en met min belangstelling. Van die duidelikste manifestasies daarvan is swak gedefinieerde en verstaanbare spraak, swak handskrif- of handvaardigheid, en probleme met verskillende fisieke aktiwiteite.

By verskillende geleenthede vind ons albei terme, en dit is belangrik om dit te onderskei. Dit is waar dat beide terme dieselfde bewegingsprobleem en dieselfde behoefte aan terapeutiese werk spreek; maar in die geval van apraxia sou die probleme opgedoen word deur 'n ongeluk of trauma, en verloor die vaardighede wat voorheen was, terwyl dit in geval van dyspraxia hierdie vaardighede altyd vanaf geboorte sou kos.

Elke kind kan 'n sekere probleem hê, daarom is dit belangrik om die verskillende soorte dispraksie te ken wat daar bestaan.

- Ideomotoriese dispraksie
Soos die naam aandui, sou dit verwys na 'n probleem in die vermoë om van 'n eenvoudige idee na 'n motoriese aksie oor te gaan. Voorbeelde hiervan: optel van voorwerpe sonder dat hulle van die hande af val (potlood, rugsak, balle, ens.) Of om voorwerpe (deure, boeke, notaboeke, ens.) Korrek oop en toe te maak.

- Ideationele dispraksie
Dit verwys na 'n probleem in die vermoë om 'n meer ingewikkelde reeks motoriese aksies te beplan. Voorbeelde: skoenveters vasmaak, aantrek, kook, die rugsak voorberei, die bed maak, instrumente gebruik, ens.

- Oromotoriese of verbale dyspraksie
Soos die naam aandui, sou dit verwys na 'n probleem met die vermoë om mondelings te stem en idees uit te druk. Om voorbeelde te wees: gewaarwording van min verstaanbare spraak, probleme om in groepsverband of in die openbaar te kommunikeer, ens.

- Konstruktiewe dispraksie
Dit verwys na 'n probleem om jouself in ruimte en tyd te bou en te oriënteer. Voorbeelde daarvan: samestelling van 'n legkaart, interpretasie van kaarte of kopiëring van prente.

In die geval van vermoede, sal dit belangrik wees om na 'n multidissiplinêre sentrum te gaan, aangesien hierdie patologie 'n evaluering van kognitiewe vaardighede vereis (waarvan spesialiste sielkundiges of psigopedagoges is), kommunikasie- en spraakvaardighede (waarvan spesialiste spraakterapeute is) en motoriese vaardighede ( spesialiste is fisioterapeute, psigomotoriese of arbeidsterapeute). Sodra die diagnose voltooi is, sal die intervensie beplan word rondom die probleme wat geïdentifiseer is.

Die meeste diagnoses vind gewoonlik tussen die ouderdom van 5 en 11 plaas, wat dit makliker maak om die ontwikkelingsprobleme wat kan opduik te verifieer in vergelyking met die wat op ouderdom verwag kan word.

U kan meer artikels lees wat soortgelyk is aan Dispraksie by kinders, die wanorde wat kinders as lui noem, in die kategorie geestesversteurings op die perseel.


Video: Depressie bij jongeren - CENTRAAL MEDISCH CENTRUM (Oktober 2021).