Skool

Die beste en slegste van samewerkende leer by laerskoolkinders


Al hoe meer onderwysers kies om aktiewe leermetodologieë in hul klaskamers te gebruik, en koöperatiewe leer is een van hulle. Wat is koöperatiewe leer? Watter voordele hou dit in vir die leer van laerskoolkinders? Sommige ongemak? in ons webwerf ons praat oor die beste en slegste van hierdie metodologie in die klaskamer.

Daar is baie opvoedkundige ervarings wat dit wys samewerkende leer in die klaskamer hou baie voordele in in vergelyking met meer individualistiese en mededingende leer. Alhoewel die ideaal is om te weet hoe om die geskikste metodologie vir elke tipe leertaak te kombineer.

As ons van koöperatiewe leer praat, verwys ons nie net na groepwerk nie. Samewerkende werk in die klaskamer strek verder as blote spanwerk, is 'n werksmetodologie wat beplanning en voorbereiding deur onderwysers en studente vereis.

Samewerkende leer is 'n metodologie gebaseer op die gesamentlike werk van 'n groep wat 'n gemeenskaplike doel het. Hierdie doel word bereik as alle spanlede dit bereik, die betrokkenheid van alle lede is nodig. Die bereiking van die doel is nie individueel nie, maar kollektief. Dit stel ons in staat om situasies te skep waar die enigste manier om individuele doelwitte te bereik, deur spandoelwitte is. Dit moedig studente aan om waarde te leer en die poging om veel meer te leer, die student se motivering te verhoog, en dit sal versterking en wedersydse hulp onder eweknieë vergemaklik.

Die voordele van hierdie tipe metodologieë is veelvuldig, dit beïnvloed die student self, die klaskameromgewing en die kwaliteit van leer.

- Dit is buigsaam en kan by die student aangepas word
Dit is 'n metodologie wat ons toelaat om aan te pas by die diversiteit van die studente in die klaskamer, aan hul leerstyle, aan hul behoeftes, aan die verskillende vaardighede van die studente, en om te verseker dat almal, wat hulle ook al is, leer.

- Leer om te leer
Aan die ander kant bevoordeel dit aansienlike leer deur studente, aangesien hulle sal leer om te leer. Hulle word die middelpunt van die leerproses, hulle bou kennis, hulle vereenselwig nuwe kennis met vorige, 'n dieper leer word bevoordeel, en dit is nie so erg en oppervlakkig nie, en dit alles verhoog die motivering van studente om te leer.

- Verbeter die verhoudings binne die klaskamer
Benewens die voordele vir leer self, het koöperatiewe leer baie voordelige gevolge op die sosiale en emosionele gebied van studente, soos die verbetering van sosiale verhoudings in die klaskamer, verdraagsaamheid, integrasie en groepsamehorigheid, selfbeeld en studente se selfkonsep.

- Moedig denke en kommunikasie aan
Daarbenewens vergemaklik hierdie tipe leer die ontwikkeling van kognitiewe en metakognitiewe vaardighede by studente, soos die ontwikkeling van kommunikasievaardighede, reflektiewe denke, studente help om hul idees uit te klaar, beplanningsvaardighede en organisering van take aan te leer, evaluering van die eie leerproses, ens.

- Bereik meer gemotiveerde studente
Dit alles maak studente meer gemotiveerd om te leer en meer betrokke te raak by die kennisverwerwing.

Wat die nadele of struikelblokke van hierdie soort leer betref, sou ons kon vind:

- Die risiko van vereenvoudiging
As daar onvoldoende beplanning van werk en aktiwiteite deur die onderwysers is, bly die samewerkende werk bloot in werkgroepe.

- 'n Gebrek aan onderrig aan studente
Versuim om studente behoorlik te onderrig of op te lei oor samewerkende werk of 'n gebrek aan studente-ervaring, kan lei tot mislukte, moeilike of ingewikkelde leerervarings vir studente.

- Dit is nie geldig vir alle vakke nie
Dat die gebruikte metode nie by die leerdoelwitte of inhoud aangepas is nie. Dit wil sê, ons moet die metodologie wat aangewend word aanpas by wat ons gaan leer, of ons wil hê dat die studente moet leer sodat samewerkende leer sin maak.

- Vereis belegging in hulpbronne
Die bronne wat aan die groepe aangebied word, is nie aangepas by die leerstyle van die studente nie. As u dink dat koöperatiewe leer op sigself goed is, maar sonder om dit aan te pas by die studente se styl en nie genoeg hulpbronne te bied om die leertaak uit te voer nie.

Die ongemak of struikelblokke hou basies verband met aspekte van die voldoende beplanning van aktiwiteite, die gebrek aan versiendheid van hulpbronne, die gebrek aan ervaring van die studente in hierdie soort aktiwiteite of die neiging om sien soms koöperatiewe leer as vermorsde tyd.

Oor die algemeen, soos ons hier baie kort gesien het, is die voordele groter as die nadele. Dink jy nie?

U kan meer artikels lees wat soortgelyk is aan Die beste en slegste van samewerkende leer by laerskoolkinders, in die kategorie School / College op die terrein.


Video: KZN Primary School Inter-District Rugby - u13 NKZN vs Durban Coastal A 19-05-17 (Oktober 2021).