Waardes

Wat is plaasvervangende leer vir kinders?


Het u al gehoor van plaasvervangende leer? Dit is 'n onderwysstelsel vir kinders wat gebaseer is op waarneming. Met ander woorde, jy, as ouer, is 'n rolmodel vir jou kind en jy sal hulle moet onderrig deur middel van voorbeeld en deur positiewe versterking te gebruik.

Ons verduidelik wat is plaasvervangende leer vir kinders en watter kritiek hierdie model gekry het.

Ons het nog altyd gesê dat ouers die beste onderwysers vir hul kinders is. Jy weet hoekom? Omdat kinders leer meestal uit die voorbeeld wat hulle by hul ouers sien. Hulle leer deur waarneming. Dit is presies waarop die plaasvervangende leer gebaseer is, 'n opvoedingstelsel wat daarop fokus om 'n goeie voorbeeld te gee, wat dien as voorbeeld vir die kind deur waarneming en 'n reeks versterkings om na te volg.

Hier is 'n paar kenmerke van die plaasvervangende leermodel vir kinders, wat deur die Kanadese sielkundige Albert Bandura in die laat 1970's voorgestel is:

1. Dit is 'n leer deur nabootsing. Kinders boots dit wat hulle sien na. Van daar word ons bewus daarvan dat ons as ouers die belangrikste verwysing is vir navolging van kinders.

2. Leer ook in sosiale verhoudings. Kinders neem, wanneer hulle met ander kinders in interaksie is, die gevolge van hul gedrag waar. As hulle sien dat daar gelukgewens word aan 'n ander kind dat hy die speelgoed opgetel het, sal hy geneig wees om dit na te boots en dieselfde gelukwensing te vra.

3. Motivering. Die kind sal die gedrag van ander navolg as hy gemotiveerd is om dit te doen. Motivering en aansporings speel 'n belangrike rol in hierdie styl van onderwys.

4. Die versterkings. As 'n kind 'n gedrag wil navolg, moet hy voel dat hy iets gedien het. Dit word bereik deur positiewe versterking. Dit is uiters belangrik om 'n kind geluk te wens met iets wat hulle gedoen het, sodat hy weet dat dit regtig die pad is.

5. Aandag. Om die kind te kan waarneem en uit die voorbeeld te leer, moet hy aandag skenk en gekonsentreerd wees. Om hierdie rede is nog een van die sterk punte in hierdie onderwysstelsel om kinders se aandag te bevorder en te verbeter, sodat hulle meer ontvanklik kan wees vir wat hulle sien.

Hierdie leerstelsel, plaasvervangende leer, is deel van 'n sosiale leerteorie en kan dit ook wees 'n oorgang tussen behaviorisme en kognitiewe sielkunde. Kinders leer deur hul omgewing waar te neem. Voordat hulle toets, let hulle op wat gebeur as ander op die een of ander manier optree. Dit voorkom baie struikelblokke en foute. Ons sê gewoonlik dat ons leer uit ons eie foute, maar ons raak ontslae van ander foute omdat ons al gesien het wat in ander gebeur.

Uiteindelik, volgens die plaasvervangende leerteorie, kinders leer uit 'modelle' opvoedkundig (wat hul ouers, onderwysers, familielede kan wees ...). En hulle leer nie net gedrag na te volg nie, maar ook gedrag wat geen voordele vir hulle sal meebring nie. Hulle sal ook geslagsrolle en sekere waardes leer wat hulle lewenslank sal dien. Daarbenewens sal kinders geneig wees om die voorbeeld van diegene met wie hulle die meeste identifiseer, noukeuriger te volg. Volgens hierdie teorie is seuns geneig om die voorbeeld van hul vader meer na te volg en meisies die voorbeeld van hul moeders na.

Hierdie tipe leer glo in straf as 'n manier om die gedrag van kinders te modelleer, en in die relevansie van die voorbeeld van die naaste aan hom. Daar is egter baie leemtes. Nie alle kinders wat 'n gewelddadige ouer het nie, moet gewelddadig ouer wees. En tog kan modelgesinne aggressiewe kinders laat groei.

Die predikantsteorie laat 'n groot afstand 'n noodsaaklike saak in kinders se leer: emosies. Emosionele intelligensie speel 'n belangrike rol in die ontwikkeling van kinders. Hulle boots nie net na wat hulle sien nie, maar internaliseer sekere gevoelens en emosies en kanaliseer dit op verskillende maniere.

Nog 'n kritiek wat hierdie leer ontvang is die gebruik van strawwe om vir 'n kind te wys waarom hy nie weer 'n gedrag moet herhaal nie. Baie ander sielkundiges het getoon dat strawwe nie werk nie, aangesien die enigste ding wat die kind dink, is dat hy 'sleg' is, nie dat hy iets verkeerd gedoen het nie.

U kan meer artikels lees soortgelyk aan Wat is plaasvervangende leer vir kinders?, in die kategorie Onderwys ter plaatse.


Video: Afrikaans vir Almal. Werkwoorde Afrikaans verbs (Desember 2021).