Waardes

Hoe kinders leer volgens Glasser se piramide


Ons weet dat kinders vinnig leer as hulle 'n goeie aansporing en entoesiasme bied. En dat die beste instrument vir hulle speel is. Maar ons vra onsself selde af ... wat is ons bronne om te leer, aangesien ons nog kinders is? Van wie leer ons? Hoe leer ons?

Die psigiater William Glasser het 'n teorie ontwikkel, of eerder 'n piramide, waar ons kan waarneem waar ons kennis as volwassenes vandaan kom, dié wat ons as kinders vervals het. Ontdek hoe kinders leer volgens Glasser se piramide.

Trouens, leer gaan ons deur ons hele lewe heen. Ons hou nooit op om te leer nie Alhoewel dit waar is dat dit gedurende die kinderjare meer kennis opgedoen het, is dit 'n noodsaaklike stadium in die vorming van die persoonlikheid.

William Glasser was 'n Amerikaanse psigiater wat 'n beroemde teorie geskryf het oor die keuses wat ons in die lewe maak ('The Theory of Choice'), maar ook baie interessante geskrifte oor sy teorieë oor leer gelaat het. Dit kan met 'n piramide verklaar word, waar die basis voorstel wat ons leer die meeste beïnvloed en die top wat, hoewel belangrik, effens minder beïnvloed.

En as ons hierdie piramide van naderby beskou, sal ons besef wie regtig die 'hoofverantwoordelike' vir ons leer is. Hier is 'n opsomming op 'n skaal wat van bo af gaan (die minste relevant, hoewel dit belangrik is) tot onder (die belangrikste en wat die meeste beïnvloed deur leer). Dit is die psigiater William Glasser se leerteorie:

- Ons leer 10% uit wat ons lees: Ja, hoewel lees oneindige voordele het vir die ontwikkeling van intellek en kreatiwiteit, verseker hierdie psigiater dat ons nie regtig leer uit wat ons lees nie. Ten minste nie soveel as wat ons dink nie. Dit dien natuurlik om baie ander noodsaaklike vaardighede en fasette te ontwikkel wat ten nouste verband hou met leer.

- Ons leer 20% uit wat ons hoor: Die aanvoeling van gehoor is noodsaaklik, maar selfs meer van aktiewe luister. Gehoor is nie dieselfde as om te luister nie.

- Ons leer 30% uit wat ons sien: Die inligting 'wat deur die oë ingaan' is baie waardevol en laat 'n stempel in ons geheue.

- Ons leer 50% van wat ons sien en hoor: die vereniging van beide sintuie verbeter die leervermoë. As die onderwyser, behalwe dat hy die les mondelings gee, dit ook met beelde begelei, sal dit die kinders baie minder kos om die nuwe kennis te verwerk.

- Ons leer 70% uit wat ons met ander bespreek het: leer om te argumenteer bied ons 'n noodsaaklike hulpmiddel in ons leer. Dialoog, praat, vra ... Debatteer, lys en redeneer die verdediging van een posisie en luister na die ander, help ons om nuwe kennis op te doen en kritiese denke te ontwikkel, aangesien ons leer om die inhoud wat ons interesseer, te bespreek, te vergelyk en uit te haal.

- Ons leer 80% den wat ons doen: Ons leer uit ons foute. Niks meer waar as dit nie. Dit is dus noodsaaklik om die kinders te laat fouteer. Laat hulle ontdek, toets, identifiseer, analiseer ... Dit stimuleer outonomie in hulle vanaf 'n jong ouderdom en versterk hul selfbeeld sodat hulle in die versoeking kom om self kennis te ondersoek en nuwe kennis op te doen.

- Ons leer 95% van wat ons ander leer: Sosiale verhoudings is die grondslag van ons leer. In werklikheid leer ons vanaf die oomblik dat ons die kennis aan 'n ander persoon kan leer.

U kan meer artikels lees soos Hoe kinders leer volgens Glasser se piramide, in die kategorie On-site Learning.


Video: How Not To Die: The Role of Diet in Preventing, Arresting, and Reversing Our Top 15 Killers (November 2021).