Waardes

Geletterdheid: Hoe kinders leer lees en skryf

Geletterdheid: Hoe kinders leer lees en skryf


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die aanleer van lees en skryf is prosesse wat dinamies en konstruktief aangeleer word. Albei prosesse vereis die verwerwing van sekere basiese sielkundige vaardighede, sowel as kognitiewe vaardighede en voldoende konstruksie van denke: soos reflektiewe waarneming, identifisering, vergelyking, probleemoplossing, analise, veralgemening, spesifieke motoriese vaardighede, die formulering van hipoteses en reëls, klassifikasie . Dit is hoe kinders leer lees en skryf.

Baie seuns en dogters, vanaf 3 of 4 jaar oud, kan hulle begin met die nuuskierigheid vir die letters, Deur te weet wat u op 'n plakkaat, op 'n bord of op 'n etiket sit, kan hulle selfs u naam identifiseer uit die vele kere wat dit skriftelik aan hulle getoon is of op die etikette van hul skoolklere of in hul skool gesien is. voorrade. Terselfdertyd doen hulle moeite om hul naam op die beste manier te skryf.

Dit is daarom Vanaf die ouderdom van 3 kan daar begin word met die konstruksie van die leer van die lees- en skryfprosesse, met vooraf-skryftake. Maar, soos ek al by ander geleenthede gesê het, moet hierdie leer nie gedwing word nie, en dit is moontlik dat daar baie kinders is wat nie bereid is om daarin te begin nie. Daarom is die ouderdom van aanvang relatief en sal dit afhang van die ontwikkeling van elke kind.

Om hierdie proses te motiveer, kan u stimuleer die kind met sekere take en speletjies wat groter vaardigheid sal bevorder wanneer u voor die lees-skryfproses staan, soos speletjies van:

  • Ruimtelike oriëntasie.
  • Lateraliteit, visueel-motoriese koördinasie.
  • Diskriminasie en ouditiewe geheue.
  • Fyn psigomotoriese vaardighede.
  • Gesproke taal,
  • Fonologiese bewustheid.

Die kind mag vanaf die ouderdom van 5 of 6 gereed wees om te lees en skryf, maar hierdie ouderdom is nie beperkend nie, maar ongeveer 'n sekere volwassenheid is nodig en nie alle kinders ontwikkel dieselfde nie. Ja, dit is belangrik om bewus te wees van die oomblik wanneer die kind gereed is om met die proses te begin en altyd seker te maak dat die kommunikasie deur taal reeds optimaal is.

Ons kinders, ons studente, hulle sal ontdek dat elke letter sy eie klank het, wat foneem genoem word, wat die minimum fonologiese eenheid is, en hulle sal leer om te dekodeer deur assosiasie en herhaling van volwassenes, wat klink elke keer as hulle die letter sien en dat die spelling met die naam van die letter geassosieer word. Dit is verbasend as hulle byvoorbeeld sommige berge sien trek en sê dat dit lyk soos die letter "M", of 'n tou op die grond met 'n kronkelende vorm en hulle sê dit lyk soos 'n "S".

Oor die algemeen, begin eers met die herkenning van die letters waaruit hul naam bestaan, en vir hulle is dit baie bevredigend om dit op ander plakkate of tekens te ontdek.

Dit is ook gereeld dat herken geskrewe woorde sonder om te weet hoe om te lees, en is dat visuele geheue 'n goeie rol speel, omdat hulle die spelling van 'n woord kon memoriseer en om die rede hulle identifiseer: soos HUIS, MAMMA of DADA.

Vir seuns en meisies is dit makliker om beide met hoofletters te lees en te skryf, want hulle spelling is eenvoudiger, om te onthou en op te spoor.

Die nuuskierigheid wat 'n kind moet leer lees en skryf, as sy volwassenheid dit toelaat, is die motoriese en voldoende motivering om hierdie leer te bevorder. Nadat u al die spellings en die geluid wat elke letter maak, geïdentifiseer het, sal die geluide kan dekodeer om die woord te lees, en die behoefte om dit te transkribeer, nie ontbreek nie om byna gelyktydig te papier. In hierdie deel van die motorgrafiek-taak is dit gepas om die rigtinggewendheid van die letter aan te leer, aangesien daar kinders is wat 'n reël verkeerd in 'n letter of getal internaliseer, en later is dit moeiliker om dit reg te stel, dit wil sê leer wat ons geleer het, wat ons in die onderwys sê.

Dit is gewoonlik dat die meisie of die seun in die begin maak sekere foute as gevolg van hul leer, soos weglating van letters, briewe wat op 'n omgekeerde manier geskryf is, om nie spasies tussen woorde te laat nie, hier is die taak van die volwassene nie soseer om uit te wis nie, maar om aan te toon hoe dit gedoen word, altyd met kalmte en vertroue.

U kan meer artikels lees soortgelyk aan Geletterdheid: Hoe kinders leer lees en skryf, in die kategorie On-Site Writing.