Waardes

Stadiums van kinderjare. Evolusie van die kind in die vroeë kinderjare

Stadiums van kinderjare. Evolusie van die kind in die vroeë kinderjare


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

As ons van kinderjare praat, verwys ons na die stadium wat verloop vanaf geboorte tot volwassenheid van die kind. Binne hierdie fase is daar verskillende oomblikke wat die ritme van die ontwikkeling van elke kind aandui volgens hul fisiese, sielkundige en sosiale eienskappe. Daarom word gesê dat elke kind anders is en nie almal dieselfde is nie.

Kinderjare is 'n leertydperk vir die kind waar hy die basiese vaardighede sal verwerf om in staat te wees om met die wêreld waarin hulle leef, te kommunikeer. Dit sal 'n reeks toenemend ingewikkelde veranderings in die hoofareas van ontwikkeling van kinders behels: die kognitiewe area, die taalarea, die sosio-emosionele area en die motoriese area. En dit behels die progressiewe aanleer van vaardighede.

Nadat die kind die neonatale fase deurgegaan het, begin die kind met die tweede fase van sy ontwikkelingsontwikkeling: kinderskoene. Tydens die ontwikkeling van hierdie periode kan ons twee fases onderskei:

- Vroeë kinderjare of vroeë kinderjare dit gaan van die eerste jaar tot die 6 jaar van die kind.

- Tweede kinderjare of kinderjare wissel van 6 tot 12 jaar voor die adolessensie.

Gedurende die kinderfase en deur hierdie twee fases sal kinders 'n baie vinnige fisieke, kognitiewe en taalkundige evolusie beleef, die verkryging van groter outonomie, die ontwikkeling van selfkonsep en identiteit sal begin en daarbenewens sal daar begin sosialiseer.

Om beter te verstaan ​​hoe kinders in kinderskoene dink, optree en voel, kan ons 'n meer spesifieke klassifikasie maak van die tydperke wat die kind deurloop tydens hul ontwikkeling. Hierdie is:

Vroeë kinderjare (1-3 jaar). Hierdie periode val gewoonlik saam met die stadium waarin kinders die kleuterskool besoek. Die evolusie daarvan in die verskillende gebiede sal soos volg wees:

- Kognitiewe area. Op hierdie stadium is denke selfgesentreerd en is dit moeilik vir u om u voor te stel wat ander dink of glo.

- Taalgebied. Lokusie en verbale uitdrukking. Kinders begin die taalgebruik self beheer. Aanvanklik is dit 'n telegrafiese taal met enkele woorde en later het u die vermoë om eenvoudige sinne met foute te genereer.

- Sosio-emosionele area. Die kind speel steeds parallel. Aan die einde van hierdie fase begin hy sy speletjies met ander te deel en sodoende sosialisering te begin.

- Motorarea. Die kind is nuuskierig en ondersoek wat die motor van leer sal wees. Wat fisiese veranderinge betref, bly die kind groei, alhoewel dit soveel stadiger gaan as in die vorige stadiums.

Vroeë kinderjare (3-6 jaar). In hierdie tweede fase het die kind in die verskillende ontwikkelingsareas ontwikkel:

- Kognitiewe area. Op hierdie stadium kry die kind die vermoë om die teorie van die gees, dit wil sê die vermoë om unieke bedoelings, oortuigings en motiverings aan ander toe te ken.

- Taalgebied. Verbeter die beheer van die taalgebruik behoorlik. Hulle vertrou op hom vir totale kommunikasie.

- Sosio-emosionele area. Die vermoë van Theory of Mind verryk sosiale verhoudings baie, alhoewel dit ook toelaat dat leuens meer nuttig en effektief is as 'n bron. Die kind geniet die geselskap van ander kinders by wie hy groot is en leer om speletjies en prestasies op 'n natuurlike manier te deel. Hulle aanvaar pakte en tussenoplossings as daar konflik tussen gelykes is.

- Motorarea. Hulle bemeester toiletopleiding en verkry meer onafhanklikheid van beweging.

Tweede kinderjare (6-12 jaar). Dit is die laaste fase voordat u na adolessensie toe gaan. Wat die ontwikkeling in die verskillende gebiede betref:

- Kognitiewe area. Jou vermoë om in abstrakte en wiskundige terme te dink, ontwikkel baie, maar bereik nie die maksimum nie.

- Taalgebied. Namate die kind groei, verbeter die gebruik van taal en kommunikasie.

- Sosio-emosionele area. Die beeld wat hy van homself het, word baie belangrik en probeer vriendskap wen met diegene wat hy belangrik ag. Die sosiale kring van gelykes stel hul identiteit in en gesinsnorme word verbreek.

- Motorarea. Dit is vanaf hierdie stadium dat die kind die nuwe vorms van beheer oor sy liggaam kan benut. Die byna definitiewe rypwording van die senuweestelsel stel die kind in staat om meer bewegings te maak.

U kan meer artikels lees soos Stadiums van kinderjare. Evolusie van die kind in die vroeë kinderjare, in die kategorie On-site Learning.


Video: Secrets of World War II - Why Hitler Hated Jews? (Januarie 2023).