Waardes

Wanneer die kinders nie wil praat nie


Soms is daar gevalle van kinders wat nie praat nie, óf in sekere situasies óf as hulle voor sommige mense staan.

Ons kan selektiewe mutisme definieer as die moeilikheid wat sommige kinders het as hulle mondelings moet kommunikeer in situasies wat vir hulle onbekend is of wanneer hulle dit met onbekende mense moet doen.

Kinders wat nie wil praat of met selektiewe mutisme nieouderdomsgepaste taal- en kommunikasievaardighede hê, maar hulle beperk hul mondelinge kommunikasie tot baie intieme mense en tot baie spesifieke situasies. Dit wil sê dat die probleme om te kommunikeer by hierdie kinders nie te wyte is aan taalstoornisse of enige ander ontwikkelingsstoornis nie, maar dat stilte 'n aangeleerde strategie is om situasies waarin hulle moet praat en wat angs veroorsaak, te vermy. Om hierdie rede vergoed hulle gewoonlik deur alternatiewe kommunikasiemiddele te gebruik, soos om in die oor te fluister, gebare te maak, grynslag, hul kop te skud, te druk om iets te vra ...

Verskillende veranderlikes beïnvloed die voorkoms en ontwikkeling van selektiewe mutisme, soos:

- Kind se eie veranderlikes: skaamheid, sosiale onttrekking, afhanklikheid, kwesbaarheid vir angs, gebrek aan sosiale vaardighede, ens.

- Omgewingsveranderlikes wat verband hou met die konteks van die kind: oorbeskermende of outoritêre onderwysstyl van die ouers, lae geselligheid of gesinsisolasie, oormatige gehegtheid van die moeder, onvoldoende interpersoonlike verhoudingsmodelle, traumatiese sosiale ervarings, gesins- of skoolperfeksionisme, ens.

Al hierdie veranderlikes verhoog die waarskynlikheid om aan mutisme te ly, maar die versteuring word gewoonlik veroorsaak wanneer daar 'n stresvolle lewensgebeurtenis in die kind se lewe is, veral met die aanvang van skoolopleiding.

Sodra die probleem van selektiewe mutisme verskyn, duur die siekte mettertyd voort, hoofsaaklik as gevolg van twee toestande:

- Hierdie kinders hulle is geneig om oortollige aandag te hê deur die volwassenes rondom hom, sowel as 'n oormaat beskerming of akkommodasie vir die alternatiewe manier waarop hulle kommunikeer, wat die stilte versterk.

- Aan die ander kant, ander kinders trek hul aandag dikwels heeltemal af, wat veroorsaak dat die interaksie met eweknieë verminder word, wat die situasie van sosiale isolasie vererger.

Aroa Caminero
Sielkundige
Álava Reyes Sielkundesentrum

U kan meer artikels lees soos Wanneer die kinders nie wil praat nie, in die kategorie van gedrag op die terrein.


Video: Anouk - Ik mis je LIVE in TUSCHINSKI (Oktober 2021).