Kategorie Sport

Die belangrikheid van sport in adolessensie
Sport

Die belangrikheid van sport in adolessensie

Sportaktiwiteit het 'n groot opvoedkundige potensiaal. Dit sal belangrik wees vir die fisieke, geestelike, emosionele en sosiale vorming van die kinders. Wanneer hulle die stadium van adolessensie bereik, sal die ruimtes waar moontlik sosiale uitruilings plaasvind en in die soeke na hul onafhanklikheid, en identiteit verswak word deur die verwysing dat die gesin in die vroeë kinderjare.

Lees Meer

Sport

Die belangrikheid van sport in adolessensie

Sportaktiwiteit het 'n groot opvoedkundige potensiaal. Dit sal belangrik wees vir die fisieke, geestelike, emosionele en sosiale vorming van die kinders. Wanneer hulle die stadium van adolessensie bereik, sal die ruimtes waar moontlik sosiale uitruilings plaasvind en in die soeke na hul onafhanklikheid, en identiteit verswak word deur die verwysing dat die gesin in die vroeë kinderjare.
Lees Meer